از شعرهاي باباطاهر

من آن آزردهء بي خانمانم

من آن محنت نصيب سخت جانم

من آن سرگشته خارم در بيابان

که هر بادي وزد پيشش دوانم

/ 0 نظر / 27 بازدید