آخيش رسيديم تهران !

ديشب تازه ساعت 2 رسيدم خونه !!! ميگفتن وسط جاده رو بسته بودن بزن برقص بوده !8.gif ما که نديديم ... 3.gif
به هر حال خوش گذشت c.gif

/ 0 نظر / 36 بازدید