پست های ارسال شده در مرداد سال 1386

شب فراقت

روز هجران و شب فرقت يار آخر شد      /       زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد زمان دوري ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 71 بازدید

دوباره برای تو نوشتن را دوست می دارم

 من تو را تا آسمان ها من تو را تا بی کران ها از زمین تا آسمان ها دوست دارم می پرستم من تورا ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 32 بازدید