پست های ارسال شده در مرداد سال 1386

شب فراقت

روز هجران و شب فرقت يار آخر شد      /       زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد زمان دوري ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 191 بازدید

دوباره برای تو نوشتن را دوست می دارم

 من تو را تا آسمان ها من تو را تا بی کران ها از زمین تا آسمان ها دوست دارم می پرستم من تورا ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 76 بازدید