پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

مصاحبه احمدي نژاد پيش از انتخابات رياست جمهوري

قسمت هايي از متن و تصوير مصاحبه احمدي نژاد پيش از انتخابات رياست جمهوري سال 1384 با تلويزيون ايران مطالب زير ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 29 بازدید