پست های ارسال شده در فروردین سال 1383

عشق است!

امروز سراپای وجودم عشق استهستی من و بود و نبودم عشق استاز بس که نسيم عشق در من جاری استگل ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 33 بازدید