پست های ارسال شده در دی سال 1382

بهترين همراه من SIEMENS SL45i

چقدر زود ميگذره! زمان و زمانه چقدر زود ميگذره! همين دو روز پيش متوجّه شدم که 28 ديماه 1382 بود ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 36 بازدید

فصل امتحانات ...

باز دوباره فصل امتحانات فرارسيد و من مثل گذشته تازه يادم افتاده که چه جزوه هايی رو ندارم يا کدوم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 28 بازدید

و آنگاه آسمان غريد و زمين لرزيد ...

 دیدم بچه ای که از فراغ مادر می گرید من هم گریستم. دیدم مادری که از مرگ فرزند می نالد ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 36 بازدید

زلزله بم + کرمان + ايران !

Here without our 40'000 BEST friends!! Let's show the world who IRANIANS are! Let's show the world what LOVE means! Let's show the world WE ARE ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 25 بازدید

۱۰ جمله طلايی !!

ده جمله كه مردها هيچ وقت حاضر به شنيدن آن نيستند:بنابر يك مطالعه اخير روي نوجوانان، ده چيز پسرها را ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 35 بازدید