پست های ارسال شده در آدر سال 1382

زبان جديد جوانان ايرانی چيست ؟

کمتر کسی در جمع جوانان - يعنی در جمع ما - معنای صحبت های آنان - ما - را می ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 34 بازدید