و باز هم صبر ...

اين بار ، باز هم از من صبر خواست ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، صــــبــــــر ، ...

اميدوارم دووم بيارم ...

7.gif

/ 1 نظر / 28 بازدید
ghazal

inam jaleb bood,maloome ke davoom miyari;)