درباره استنلي کوبريک

او هم نابغه اي بود مانند باقي نابغه ها
و شايد مانند آنها از ديگران دوري مي گزيد تا در تنهايي خودش به فکرهاي تازه برسد.

/ 0 نظر / 26 بازدید