مُردم از خنده !

روزی که رفتیم تولّد اهدنا ، من چند دست لباس بردم استخر ؛ یعنی بابا و فرهاد لباسامو آوردن استخر که از همونجا بپوشم برم ... بامزّگی اش اونجا بود که همه با مایو و خیس آب میومدند رد میشدند ، اونوقت من اون وسط داشتم کراوات امتحان میکردم f.gif هر چند آخرش بدون کراوات و با تیپ اسپورت رفتم ... 3.gif
نکته خنده دار تر نوشته روی یکی از لباسها بود ! این زیر مینویسم دیگه خودتون تشخیص بدید چی بود :
3.gif
Great days seem to happen when you're wearing RADA underwear
3.gif

/ 0 نظر / 24 بازدید