*****

خوردني رو بايد خورد
بــردنـي رو بـايد بـــرد
پوشيدني رو بايد پوشيد
بوسيدني رو بايد بوسيد
آرزو رو بـايد خـواست
از غر زدنها بايد کاست
گل زندگي رو بايد بوييد
به دردهايش بايد خنديد
قويتر از سرنوشت بايد بود
ميان درّه هايش جاري بايد موند...

٭ دستت رو بيار بالا جلوي صورتت نگه دار ، بعد با دقت به انگشتات نگاه کن... ميلرزند ؟

از نوشته هاي احسان

/ 2 نظر / 4 بازدید
atishpareh

wow عجب شعری.همه اينها رو قبول دارم.اما ای کاش همه اينطوری فکر کنند...!!!که برای مثال خود من... ديگه بقيه رو نميگم :-).کم پيش مياد که همه کارها و همه چيز رو در وقت خودش انجام بدی.بدا هم دیگه ديره..دير

msas sepideh

salam sheret vaghan ghashnge kash vaghan manam movafegham ke kash hame in joori fekr mikardan oon vaght zendegi khili ghashangtar bood