بگذار بدان گونه وفادار بميرم...

تا حالا اين همه ناراحتي نيومده بود سراغم ... ناراحتم !
چرا پر و بالمو شکستند ؟ من که هر کاري خواستيد براتون کردم ...

/ 2 نظر / 28 بازدید
زن...مرد...لحظات خواستن تنهايی

در زنها و مردها لحظاتی وجود داره که اونها خواستار تنهايی مشن...زنها و مردها گاهی بدون هيچ دليلی يه مرتبه احساس نياز به تنهايی و دلزدگی و عدم جذابيت اطراف خود ميشن...عامل اصلی اين مسئله کم شدن انرژی ميباشد...

زن...مرد...لحظات خواستن تنهايی

در زنها و مردها لحظاتی وجود داره که اونها خواستار تنهايی مشن...زنها و مردها گاهی بدون هيچ دليلی يه مرتبه احساس نياز به تنهايی و دلزدگی و عدم جذابيت اطراف خود ميشن...عامل اصلی اين مسئله کم شدن انرژی ميباشد...