Homepage صفحه اصلي Send E-Mail تماس با فرشاد Archive آرشيو نوشته هاي قبلي Homepage صفحه اصلي FarshadPlus Weblog , وبلاگ فرشاد مثبت  
Home Page صفحه اوّل

فرشاد مثبت + ?Who is PLUS 
مدير گروه وبلاگ هاي شخصي، يك دانشجو كه سالهاست كامپيوتر مي خونه و به ادبيات، عكّاسي، طراحي سايت، خبرنگاري، اقتصاد، مديريت و چند تا چيز ديگه هم علاقه داره!
دست نوشته ها و خاطرات اش رو همراه با بريدهء روزنامه ها و افكارش در مورد زندگي، عشق، دانشگاه، آينده، مثبت انديشي و ... نوشته

Add to your Favorites

فوتوبلاگ من : My PhotoBlog
I TAKE PHOTOS EVERY DAY

عكسهاي هنري، خبري، لحظه اي
از ايران و تهران

جستجو در تمام موضوعات، مطالب، لينك ها و آرشيو اين وبلاگ

FarshadPlus by Google

.: آرشيو :.
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
امرداد ۸٤
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
تیر ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱
امرداد ۸۱


.: پرطرفدارترين مطالب :.

+ 29 بهمن روز سپندار مذگان، روز عشق ايرانيان شاد باد
+ شب يلدا مبارك
+ تنها راه نجات در دشوارترين لحظات زندگی
+ بياييد به طبيعت برگرديم
+ و آنگاه آسمان غريد و زمين لرزيد : زلزله بم
+ ده جمله كه مردها هيچ وقت حاضر به شنيدن آن نيستند
+ زبان جديد جوانان ايرانی چيست؟
+ شعری از فريدون مشيری
+ نحوه استفاده از شمارندهء پرشين بلاگ؟
+ دسته گل رز زيبا
+ منصرف شدم از مرگ با اتوبوس
+ يك فلش براي عاشقان
+ به عضويّت مديران وبلاگ نويسان شخصي پرشين بلاگ در اومدم
+ دوستت دارم
+ بياييد با هم باشيم
+ داستاني عجیب در مورد زن و مرد!
+ زندگي يك بازي است
+ براي زيستن دو قلب لازم است
+ نحوهء زندگي ِ من
+ و... تصادف كردم
+ و امّا عشق يعني ...
+ چشمانتون رو باز كنيد.: لوگوهای فرشاد :.
شما به راحتي و آزادانه مي توانيد از اين لوگوها در وب سايت و وبلاگ خود استفاده نماييد:

This is FarshadPlus LOGO 88*31 لوگوي وبلاگ

آرم فلش وبلاگ فرشاد مثبت FarshadPlus Weblog Flash LogoU can't see this flashبراي عضويت در خبرنامه ايميل خود را وارد کنيد (محرمانه مي ماند)


Preview | Powered by FeedBlitz

با عضويت در خبرنامهء اين وبلاگ، از آخرين مطالب ارسال شده حتّي در صورت فيلتر شدن هم از طريق ايميل مطلع خواهيد شد. (بدون اسپم و بدون تبليغ)
هنوز در سفرم


(شعرها و يادداشتهاي منتشر نشده از سهراب سپهري)
به كوشش پريدخت سپهري
نشر فرزان روز
سال 1380“موسيقي رنگها“ فرهاد رستمي


“هنوز در سفر“، در حقيقت پشت صحنة آثار هنرمندي است كه “نقاشي و شعر“ را با “رنگ و آهنگ“ درآميخته است. “زيباشناسي هنر؛ است بي هيچ پيرايه أي، و با همان زبان ساده كه برجسته ترين فلسفة آن “زيبايي“ است و تنها ملاك اين زيبايي گريز از “تصنع“ است. اگر از اين پنجره به جهان بنگريم “يك سنگ كنار جاده“ مي تواند از “يك اثر هنري“ زيباتر باشد و آنگاه كه از “جان اشياء“ دور شده باشيم زيبايي، “سنگ“ خواهد شد: “ در نقاشيهاي هرات، نقش زاغچه ها دقيق و زيباست. اما از زندگي تهي است. پرنده نقاشي شده بايستي بيرون از زمان بپرد. همچنان كه گل نقاشي شده بايد در ابديت روييده باشد“.

نگاه سپري به هنر تنها نگاه يك نقاش نيست. سهراب نقاشي را از شعر كمتر باز مي شناسد و اگر به نقد “نقاشي“، “شعر“ و “زبان“ مي پردازد، زبان او “زبان تحقيق“ نيست، زيباشناسي شاعرانه أي است كه در عين حال به كلي گويي و شعار نيز درنمي غلتد: “در ساخته هاي هنري، حقيقت و زيبايي از جوشش افتاده اند، سنگ شده اند… صد بار در شعرهاي خود واژة گل را به كار برده ايم، اما زيبايي ديناميك گل را هيچ گاه با خود به فضاي شعر نياورده ايم. من هر وقت طراوت پوست درخت چنار را زير دستم احساس مي كنم همان اندازه سربلندم كه ملتها به داشتن شاهكارهاي هنري.“ (ص 89)

سهراب بزرگترين مشكل هنرمند و انسان امروز را چگونگي “طرز بيان“ مي داند. آنچه هنر امروز را دچار وسوسه كرده است، رخنة بي واسطة فلسفه در آن است: “شايد قرن ما نيز سخني براي گفتن دارد، ولي مثل اينكه هنوز نگفته است. قرن ما بيشتر دنبال طرز بيان رفته است. حقيقت گم شده، مثل اينكه اصلا قرن ما، قرن حرفهاي بريده و فريادهاي نارساست“. ما كم كم “آن“ اثر هنري را فداي فلسفه كرده ايم. خطاي نابخشودني ما اين است كه در زير چاقوي جراحي به تشريح گل مي پردازيم. گرايش اغراق آميز به “مدرنيسم“ و “پست مدرنيسم“ (و اينكه “هنر پست مدرن نبايد هيچ گونه نشانه أي از سنت داشته باشد“ دست كم براي ما كه گذشته مان مشحون از گل بوته هايي است شگفت و دل انگيز) لطافت هنر را به بوي فلسفه فروختن است.

پرتو مستقيم “فلسفه“، هنر را از زيبايي تهي مي كند و حال آنكه “هنر“ خود زيباترين زبان غيرمستقيم است. هنر نور را از روبه رو به چشم شما نمي تاباند. هنر بازتاب نيمرخ هستي است: “سالها پيش در بيابانهاي شهر خودمان زير درختي ايستاده بودم، ناگهان خدا چنان نزديك آمد كه من قدري به عقب رفتم. مردمان پيوسته چنين اند تماشاي بي واسطه و رو در رو را تاب نمي آورند، تنها به نيمرخ اشياء چشم دارند.“ (ص 91)

سهراب همان گونه كه در “نقاشي“ از پرتو مستقيم نور گريزان است، در “شعر“ از “فضاي سكوت“ سخن مي گويد. او مي خواهد “سخن“ با “سكوت“ عجين باشد و از اين روست اگر “عشق“ را “صداي فاصله ها“ مي داند؛ “صداي فاصله هايي كه غرق ابهام اند“: “اگر ياران مثل درخت بيد خانة ما كم حرف بودند، هر روز به ديدنشان مي رفتم.“ (ص 91) سكوت شاعرانة سهراب گرايش رنگها به بي رنگي است. زمينه أي است براي چراغاني رنگها:

“بس كه بي رنگم چو آب از هر چه بينم “رنگ“ مي گيرم
بي صدايم همچو كوه از هر ندا “آهنگ” مي گيرم“

در نگاه سهراب هيچ جيز خالي از موسيقي رنگ نيست و جهان در جشني دائمي است. جشن رنگ، صدا ور قص دائمي اشياء: “در باغ ايراني جوي آب با كاشيهاي آبي چيزي است بيش از نصف آسمان، چيزي است مقدم بر انعكاس آبي آسمان آنكه مربوط به روح است و با نوح پيغمبر در رابطه است “آبي“ است.

“رنگ آبي“ بيت الغزل رنگهايي است كه سهراب دوست تر مي دارد:

“ … نرسيده به درخت
كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر است
و در آن عشق به اندازة پرهاي صداقت آبي است…“

سهراب رنگ آبي را حتي از سبز سبزتر مي بيند: “گياهي ديدم كه سراپا آبي بود و چون چند تاي آن را از دور مي ديدي، مي پنداشتي تكه أي از صبح را روي زمين انداخته اند.“ (ص 91) واژة آبي مي تواند با “آب“ ايهام پيدا كند و از سويي به واسطة آسمان، ذهن را به “پرنده“ سوق دهد. پرنده خود به زعم سهراب آميزه أي است از “موسيقي و پر“ و صداي پرنده “پيراية زندگي او نيست كه پاره أي از اوست.“

سهراب همان گونه كه با “سكوت“ به اقليم “صدا“ها درمي آيد، در جهان “صورت“ به “بي شكلي“ مي گرايد. هم از اين روست كه نمي توان شعر او را از نقاشي بازشناخت. كلك مشاطة او از انديشة شاعرانه اش نقش مي پذيرد: “من هميشه در تهي نقاشيهايم پنهانم. صداي من از آنجا رساتر به گوش مي رسد. در تهي ها نگاه از پرواز خود باز نمي ماند. اما پري ها جزيره هاي روي آب اند. نگاه آنجا مي نشيند، و نيز انگار در تهي، هنوز چيزها شكل نگرفته اند، هنوز شور آفرينش در گردش است.“ (ص 89)

هيچ هنري عاري از فلسفه نيست. اما “فلسفه“ اگر “هنر“ را به دست عقل رها كند، “هنر“ “آن“ خود را به فراموشي خواهد سپرد و شايد يكي از دلايل رنگ پريدگي و كم خوني شعر معاصر، اسير شدن در بند “فلسفه“ و توجه بيش از حد به “طرز بيان“ باشد.

عاشق آنم كه هر آن “آن“ اوست

عقل و جان جا ندار يك مرجان اوست “مولانا“

[Link ] [۱۳۸۱/٥/٩] [نوشته هاي اين ماه] [پيام هاي ديگران ()]

اطلاعات و آمار سايت از معتبرترين منابع :: More Details and Exact Stats
بازديد جديد:
اگر از طريق موتورهاي جستجو مثل YAHOO، MSN، Google و با كلمات كليدي Keywords:
Farsi, Persian, Eshgh, Photo, photography, pictures, aks, akkasi, poem, Computer, Technology, Professional, Free, Design, Website, Love, Iran, Tehran, dokhtar, BEST, TOP, happy, iranian, pinglish, Penglish, Projects, Programming, Uni, daneshgah, Exam, SMS, Tourism, Irangardi, old Friends, Internet, New, Updated, jadid, Site, PLUS, positive, Digital Camera, Mobile phone, English, Network
پرشين، پرشيا، عكّاسي، قشنگ، زيبا، تكنولوژي، حرفه اي، طراحي، اخبار، مهم، از ايران، ايراني، دختر، بهترين، برترين، شاد، خوشحال، سرگرمي، تفريح، اس.ام.اس، روز، مجله، ارزش، حال، جديد، بروز، وبسايت، برنامه، سفر، ارزان، مجّاني، مفت، تبليغ، تبليغات، قوي، ايرانگردي، جهانگردي، كتاب، جزوه، نقشه، مربوط، بزرگان، جمله، تاريخ، آموزش، کامپيوتر، پروژه، تهران، عشق، دوست، فوتو، عکس، گالري، آلبوم، خاطره، شعر، شب، موزيك، آرامش، پارس، فارس، فارسي، وبلاگ، عكاسي، دوربين ديجيتال، موبايل، اطلاع رسانی، مقاله، پارسي، مطلب، لينك، ارتباط، جواب، دانشگاه، استاد، درس، امتحان، طبيعت، زيبايي، تفكّر، سخن، جملات، دوست، اينترنت، دوستان اينترنتي، جذاب، آخرين، خبر، بلاگ، چرا؟

به اين صفحه آمده ايد، پيشنهاد ميكنم كه از قسمت جستجو (Search Box) در سمت راست وبلاگ براي پيدا كردن دقيق آن مطالب استفاده نماييد.

FarshadPlus+ Shared Items by Google Reader [ Complete page ]
جديدترين مطالب و داغ ترين اخبار كه از سايت هاي مختلف اينترنتي توسط گوگل ريدر فرشادپلاس+ دريافت شده است


استفاده از عکس ها و مطالب با ذکر آدرس http://FarshadPlus.persianblog.ir مجاز است © Copyright 2002 - 2007